Brainholding goes WP

För första gången i klubbens historia lämnar vi detta med att ha helt egenutvecklad site till att nyttja något som är mer eller mindre färdigbyggd. Vårt val föll på Word Press av en mycket enkel anledning, webhotellet hade en “One click install” för WordPress så det var enkelt att testa. Själva installationen var klar på under en minut.

I ärlighetens namn var det ett inte helt lätt beslut, vi har inte lyckats hitta helt optimala lösningar för allt, vissa saker har vi utvecklat själva för att hantera saker som saknas, i annat fall försöker vi anpassa oss även om det är svårt att lära gamla hundar att sitta.

Möteshantering

Klubben hanterar möten via hemsidan, det vill säga att vi listar vilka möten vi ska ha under året, lägger ut information till medlemmarna om mötet som tid och plats, eventuell egen kostnad. Det är också här en medlem informerar om att denne inte kan komma. Att hitta en lösning för detta via WP har inte varit lätt någon stans. Ett antal av de plugins som provats har förstört siten, eller bara inte haft önskad funktionalitet. Till slut valde vi RSVP Maker, det är dock på prov då den inte är så snygg samt enbart med god vilja från användaren kan anses ha efterfrågad funktionalitet.

Aktielistningar

Det finns en uppsjö möjligheter att lista aktuella aktiekurser för valda aktier, vi har dock inte hittat någon där du kan lägga in din egen inköpskurs och på så satt få dimensionen med vinst alternativt förlust, totalt värde och så vidare. Detta har vi löst genom en annan plugin som tillåter oss att skriva egen PHP, JavaScript och HTML kod.

Meddelanden

Den flitigast använda delen av siten är meddelandehanteringen. Nya meddelanden kommer nu hanteras via bloggposter. Det finns säkert lösningar lika som forumlösningar men vi har inte hittat någon som känns helt klockren. För att även komma åt historiska meddelanden listar vi ut dessa via databasanrop mot den gamla databasen.

BuddyPress

För att hantera säkerhet på siten samt lägga till en hel del annan funktionalitet så använder vi BuddyPress. Det finns mer man kan önska på medlemsinformationssidan här vilket vi kommer kika vidare på.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *