Våra medlemmar

Klubben består av 11 medlemmar, samtliga är 40+ och huvuddelen bor i Eskilstuna med omnejd. Yrkesmässigt är det vitt skilt ifrån bygg, försäljning, IT, industri och så vidare. Det är helt enkelt ett gäng som har kul tillsammans även om definitionen av kul har förändrats över tid i klubben.

Klubben är inte öppen för ansökningar från nya medlemmar. Även om vi enligt stadgarna kan vara totalt 15 stycken så har vi en mycket strikt intagningsprocess där potentiella medlemmar kan nomineras av en klubbmedlem. För att ny medlem ska accepteras krävs dessutom enhällighet i klubben. Vid dessa omröstningar har samtliga medlemmar vetorätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *